p. 0400 811 266     |     info@jokiniemenmatkailu.fi

Varausehdot

Nämä ehdot voimassa vanhoissa ennakkovarauksissa, verkkokaupassa ehdot hiukan eri muodossa mutta peruutusehdoiltaan yhteneväiset. 

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Varaus on vahvistettu ja molempia osapuolia sitova, kun asiakas on maksanut maksun eräpäivään mennessä. Elle maksuja ole suoritettu eräpäivään mennessä, voidaan varaus katsoa peruuntuneeksi. Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaan on pyydettäessä esitettävä kuitti suoritetusta maksusta.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut myyjälle. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu

  • viimeistään 28 vrk ennen palvelun alkamista, veloitetaan toimituskulut 30 euroa
  • myöhemmin kuin 28 vrk mutta viimeistään 14 vrk ennen palvelun alkamista, veloitetaan 50% palvelun kokonaishinnasta
  • myöhemmin kuin 14 vrk veloitetaan 100% kokonaishinnasta

Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta. Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Sen estämättä mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada lukuunottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua (30€), yrittäjälle maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö ennen vuokra-ajan alkamista äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms). Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä ennakkomaksulla ja toimituskuluilla 30 euroa. Mikäli edellämainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin.

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Force majeure-esteen takia irtisanotusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
Erillisen lomamökin vuorokausi- tai pitempiaikaiseen vuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus ja oleskelu ilmoitetulle henkilömäärälle, vieraista on aina sovittava erikseen omistajan kanssa. Takka- ja saunapuut kuuluvat loma-asuntojen varustukseen. Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana huolehtii asiakas. Normaali loppusiivous sisältyy hintaan, mutta kohteen oletetaan olevan normaalin asumisen jäljiltä eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roska-astiat ja tuhkapesät tyhjennetty, astiat tiskattu.  Jos asunnossa joudutaan tekemään normaalia suurempi loppusiivous, niin veloitetaan 40 €/h siivoustuntien mukaan. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lomakohteen pitäjälle.

Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää kerran, mutta siirron on tapahduttava viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua. Siirtopalkkio on 30 eur (sis. alv.). Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Teltan, asuntoauton tai –vaunun käyttö lomakohteen alueella on  kielletty. Lemmikkieläinten tuonti on sallittu mökkeihin. Lemmikin omistajan on kuitenkin ennen lähtöään siivottava karvat huonekaluista ja jätökset pihapiiristä. Lemmikin omistaja on vastuussa sen mökillä aiheuttamista vahingoista tai häiriöstä muille lomailijoille. Majataloon lemmikkejä ei voi tuoda.

Loma-asunnon varustukseen ja kuntoon liittyvät valitukset on osoitettava välittömästi loman aikana niiden aiheen ilmaannuttua suoraan Jokiniemen henkilökunnalle. Asiakkaan tulee esittää mahdollinen hinnanalennus- tai muu korvausvaatimus ensin kirjallisesti . Mikäli asiaan ei tule korjausta eikä korvauskysymyksessä päästä yksimielisyyteen voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Share Button